domingo, agosto 28, 2005

Uxío Novoneyra

VERBA querida verba escríboche a ti porraca limpa
pra verme tan entoldado como estou
agora que estou ca vida enrodelada que non me deixa andar
e caio
estoume volvendo outro e non sei como tratarme
nin a onde ir que prenda luz con que verme
que non seña este valumbo
racha de abrodio de tódalas palabras sin peso
que en vano as maos queren axudar i o corpo todo

(1971)

Uxío Novoneyra

Sem comentários: