quinta-feira, agosto 11, 2005

Novoneyra total!

TODA a casa toda a noite
o escano da porta a cociña o tránsito o comedor i o coarto /
toda a noite
todo sabe que estuveches e dimo plegando o seu ameto: /
eiquí i aiquí i aiquí i aiquí
i o corvo de ALLAN POE a repetir:
nunca máis
nunca máis
pedín un berro un salouco ou un gran sospiro

soupen que pasara a noite
cando a forca da nova ripou os seus gallos das miñas venas /
i entrou a lus do día por furados malinos
(1972)

Uxío Novoneyra

Sem comentários: