segunda-feira, agosto 01, 2005

"Con pólvora e magnolias" (1976) X.L. Méndez Ferrín


"RECLAMO A LIBERTADE
PRÓ MEU POBO"

“No vento de mazan que se desfraga
nos cons e pedregullo solar
de cabo de Home e Punta do Cabalo de Fora
reclamo a libertade pró meu pobo.


No meniño que dorme
no edredón dos teus ollos
reclamo a libertade pró meu pobo.

(...)

Nos emigrados, nos perdidos, nos presos, nos esplotados,
nos que contemplan o devalar das augas
sen fín, nos que confían no meu partido (tuba de despertar
ou camiño que nunca se desanda),
nos que combaten e han de se-lo lóstrego
achaiador, neles poño a miña língoa e descanso os meus ollos
e reclamo a libertade pró meu pobo

e reclamo a libertade pró meu pobo.”

(X.L. Méndez Ferrín)

Sem comentários: