quinta-feira, agosto 11, 2005

S. O. S

TODOS presentíamos que a noite
preparaba algún sofisma
E o faro estraviado
daba o S-O-S
n-o morse
_clave Orión_
d'as estrelas

Eses brazos abertos d'a vela
son os mesmos d'o vento
que se despreguizou
N-a man d'o mar esquencidizo
os loceiros peteiran a bicada
A estrela d'os cabarets
c'un cigarro n-os beizos
pide lume aos catro puntos cardinaes
Pol-a Galaxia chea de seixos
un astro vello vai c'o seu farol

Que dan os almanaques
pra esta meia-noite?
Pero aínda non sabemos
de que banda vai chegar a meia-noite
E o faro estraviado
vai esgotar o seu stock de S-O-S.

MANOEL-ANTONIO

Sem comentários: