quarta-feira, agosto 10, 2005

CASTELAO

Cando cheguen os tempos non chegados
cando canten as mans traballadoras
nas doídas manceiras dos arados
e nas salgadas redes pescadoras,

Galicia ceibe tallará o teu nome
nas outuras do Pórtico da Groria
pra que falen as anxos con un home
que leva a patria enteira na memoria.

Unha nova Galicia sen cadea,
que non esportará mais sangue humán
nin asoballará unha man allea:

Unha Galicia nova, a de mañán,
que xa ven alborando, xa clarea,
no pelta arrolará teu soño irmán.

Lorenzo Varela (homenaxeado no Día das Letras Galegas)
"Castelao na voz dos poetas". Ediciós do Castro,1969.
Publicado sen o 1º verso do 1º terceto, por mor da censura.
Recollido en "Homaxes" (1979)

Sem comentários: