terça-feira, agosto 02, 2005

GALICIA...

GALICIA sólo terra
sólo home solo solosolo
pecho pechopechopechopechopecho
murado
as verbas non furan sua codia de escarmento
tamén iles ises din dixeron verbas que non son verba
que só son verbas
(1970)

De tanto calar xa falo eu solo (1970)

... GALICIA
sabemos que ti podes ser outra cousa
sabemos que o home pode ser outra cousa.
(1968)

Uxío Novoneyra

Sem comentários: