segunda-feira, agosto 01, 2005

A Manolo Pipas...

“Todo o que pasou o meu pobo pasoume a min
todo o que pasou o home pasoume a min”
(1980) Uxío Novoneyra

Dedicado a Manolo Pipas, porque as súas mans
saben que aínda queda chapapote no litoral galego.
(Alfonso trece)

Sem comentários: