quarta-feira, agosto 24, 2005

Rabo de nube (1978)
Silvio

Rodríguez

Si me dixeran pide un desexo,

preferiría un rabo de nube,

un remuíño no chan

e unha gran ira que sube.

Un varredor de tristezas,

un chuvasco en vinganza

que cando escampe pareza

a nosa esperanza.

Si me dixeran pide un desexo,

preferiría un rabo de nube,

que se levara o feo

e nos deixara o querube.

Un varredor de tristezas,

un chuvasco en vinganza

que cando escampe pareza

a nosa esperanza.


Silvio Rodríguez

Sem comentários: