segunda-feira, março 06, 2006

Cruz Martínez

OS CONTIDOS DOS CONTOS son contraproducentes
Superan os límites permitidos pola lei
Cada día as inspeccións cometen deliberadas
.......................................................................infraccións
É preciso anular todas as normas
Escapar de confesionarios absurdos
Descolgarse de eivas que infecten o pensamento
Liberarse do compromiso de aturar máscaras
que ás veces impiden ver a nítida falsidade dos
......................................................................afectos
Hai ocasións nas que observo e cavilo
..............................na sobredose de lerias
Na ficción indocumentada que se nos vende

Non obstante
un solo resoa na escuridade
prendido no acorde dun alfinete
Talvez dea coa nota, aínda que pareza lonxincua
e abrace a razón das ideas no neboeiro reflexo
.......................................................dun ollo de vidro

Sem comentários: