segunda-feira, outubro 31, 2005

Mercedes Peón - "isué"


Unha muller impresionante
e arrebatadora
que escintila con vigor
na galaxia musical galega.

isué


De seu
O galego que non fala a língua da
sua terra
non sabe o que ten de seu,
non sabe o que ten de seu
perdidiño polo mundo
sen saber o que xa é meu,
perdidiño pola vida rexeita a sua
língua
sabendo que ven de atrás,
sabendo que ven de atrás
da nosa xente querida
¡ainda hoxe falámo-la!
falámola naturalmente
falamos como a nosa xente,
non nos podemos queixar.
O galego que non fala a língua da
sua terra
non sabe o que ten de seu,
non sabe o que ten de seu
nin é merecente dela, galego da
tua TERRA.

Letra: Mercedes Peón
Música: Mercedes Peón (voz) e Xosé Bugliot
Gaita galega: Xosé Manuel Budiño

Sem comentários: