quinta-feira, agosto 10, 2006

LUME FORESTAL NUNCA MÁIS!!

Galiza é vítima estes días dun ataque terrorista
perfeitamente organizado, ruín, brutal e desleigado!
A quen beneficia e a quen perxudica?
Que escuros intereses hai detrás?
Quen son estes terroristas sen rostro?
Esiximos xustiza e implacábel represión penal!

- Sc. Afonso trece -

Sem comentários: