sábado, agosto 26, 2006

Aínda son unha amante inconsútil

A Liña vermella
suspendida na atmosfera
abrangue o silencio que nos
suicida contra os marcos das portas
............................................. pechadas
...............................................sen saída
Este é un longo instante
de sinais enmudecidas
finadas pola vinganza do
................................ tempo
Atopo espirais amarelas
xelatinosas, de sabor agridoce
que amosan a inexactitude
da extensión das nostálxicas
páxinas, que conviven
no cerebro encheito
de obsesivas cadencias
.........................poderosas
Agazapada entre as rúas de pedra
unha escura toupa acada
a visión perdida e
.........séntase no sumidoiro a chorar

Cruz Martínez

Terceiro premio no certame "Eduardo Chao" (Vigo)

Sem comentários: