domingo, julho 17, 2005

"NAI CORAXE" - Bertolt Brecht

CANTAR
"Coas súas fortunas e perigos
a guerra leva tempo xa.
Mesmo se durara cen anos
o que é probe nada ha gañar.
Xanta merda, veste farrapos,
róuballe a paga o capitán;
mais ainda agarda algún miragre
namentras siga a pelexar.
¡Xa chega maio! ¡Cristiano esperta!
¡Derrete a neve! ¡Aos mortos paz!
E aqueles que inda quedan con vida
tocan o zoco sen máis tardar."

"Nai Coraxe". Bertolt Brecht.
(Versión galega de Lois Tobío. Ediciós do Castro)

Sem comentários: