segunda-feira, maio 16, 2011

Revisando os danos

A man dereita á dereita do corpo,
a man esquerda á esquerda.
En plenas facultades,
teño a cabeza no centro do mundo
e voulle cambiando os argumentos
aos meus soños escasos e prudentes.
Lois Pereiro, Poesía última de amor e enfermidade

Achega do compañeiro Xurxo Fernández Martins

Sem comentários: