terça-feira, maio 17, 2011

poeta de culto

eu morrerei novo
como manuel antonio
eu nunca escribirei en castelán

home e poeta fronteirizo
ese cruce de camiños que son vias
ese tren de monforte cara madrid
que lle abriu tantas portas
esa cidade que en poucos anos
pasou a ser cidade maldita

pereiro poeta profético
con tantos golpes da vida
tanto amor tanta enfermidade
tantas portas que se pecharon
ese tren que non queria coller
ese final da via na morte

lois pereiro
poeta da negra sombra
naufrago de catro a catro
novoneyra pasouche o relevo
a quen llo pasarás ti agora
sen sabelo

poeta de culto din
cecais poeta maldito
meu amigo


Manolo Pipas

Sem comentários: