sábado, abril 16, 2011

NOS TEUS OLLOS

Eu quero ficar morando nos teus ollos,
faíscas que me prenden en fite
cunha aperta de lume fume arrepiado.
Consumirme axiña, de vagar.
Pronta para acender a túa xanela
de lapas mornas, copo a copo,
que me fan abanear.
Ao son do seu asubío
berros mainos, esvaídos,
van saíndo sen marchar.

Eu quero ficar morando nos teus ollos.
Brazos longos, apretados.
Verbas quedas, silandeiras,
que súan risos suspirantes
suspendidos na sorpresa
do que sabe amar a presa.
Do que apresa, sabe e beixa.
Linguas co mesmo falar.

Eu quero morar nos teus ollos
mollados nos teus recunchos.
De viño, de auga, de mar.
E ollármonos cada segundo
chegando ao fondo do mundo,
piratas alén do alento.
Grolo a grolo.
Man a man.

Eu só quero mirar os teus ollos
e con eles,
contigo,
ficar.

Pili (Grupo Bilbao)

Sem comentários: