quinta-feira, outubro 01, 2009

POEMAS ENCONTROS 7º ANDAR

Despois dun tempo de silencios
voltei trala morte
e dinlle ás de bolboreta á noite
que me tiña engaiolados os beizos.

E naveguei en prol da miña esencia
un millar de veces aborrecida,
soterrada baixo unha faciana
que asemellaba tristemente rendida.

Despois dun tempo de grises presenzas
arrínqueme a mortalla de tantas ausencias
e berreille á vida con voz enchida

¡que non morrera!
que tan só tiña a alma durmida...

E co camiño prostrado ós meus pes
busquei baixo os versos espidos
a aqueles outros versos aínda non nacidos
que me volverán do revés.

Porque despois dun tempo de tristura
voltei a ser nacido,
co sentir encollido
e sedento de fermosura.

E abrín os ollos ós montes, ás arbores, ós ríos...
E abrín a alma ás fontes, ás cores, ós paxariños...

Porque despois dun tempo de silencios
voltei trala morte
e dinlle ás de bolboreta á noite
que me tiña engaiolados os beizos.

E abrín os ollos...
E abrín a alma...


Miguel Ángel Alonso Diz

Sem comentários: