segunda-feira, setembro 25, 2006

LEMBRANDO O PASADO

¿Onde están aquelas pochancas,
I os regatos coas rans?
¿Onde están as cucharillas,
Que eu pillaba de rapaz?

¿Onde están as lusincus,
I os saltóns a saltar?
¿Onde están as Libeliñas
Que voaban polo vrán?

¿Onde estades, meus amigos?
¿Onde fuchedes parar?
¿Onde estades? ¡Non vos vexo!
¡Tan soio vos podo lembrar!

¡Que será destes rapaces
que non vos poden ollar!
Nin ter lembranzas siquera,
Para falar de cando un foi rapaz.

Purificación García Vila
Do libro "Fiando Miudo"


Sem comentários: