sexta-feira, novembro 17, 2006

Bodys Isek Kingelez

Bodys Isek Kingelez
(Kimbele Ihunga – Congo. 1948)
Artista visionario. Infuido polo caótico crecemento da capital megalópoles, Kinshasa, nos anos 70, constrúe con materiais reciclados (madeira terciada, papel, cartón, plástico...) maquetas das súas “cidades visionarias e utópicas”, coas que proxecta un novo mundo aberto ás súas xentes.


“Cidade pantasma” 1996

Sem comentários: