quinta-feira, fevereiro 23, 2012

OS QUILÓMETROS QUE PERCORREMOS DENDE AQUELAVenres, 24 de Febreiro de 2012
ás 20:30 horas Na libraría Andel (Pintor Lugris, 10 36211 Vigo)
Presentación do libro de poemas 'Os quilómetros que percorremos dende aquela'
(Toxosoutos. 2011) de Alberte Momán.

Sem comentários: