quinta-feira, agosto 09, 2007

Cruz Martínez


Mírasme
os teus ollos entran en min coma lóstregos ardentes
..............................................................estremezo, tremo
Síntome fráxil, os tímidos roces chispean
estoupan paixóns xigantes
esmorezo, contúrbame o arroallo de amor
que me tes adxudicado
Debuxo bocexos na túa boca e infindas cóxegas
ruben, lamben os vans, a caluga, o ventre
e ámote mainamente ao teu carón pérdese
.............................................mesmamente o tempo

Porque mírasme
os teus ollos entran en min coma lóstregos ardentes
.....................................................e sinto que son túa soamente

Sem comentários: